Gå til hovedindhold

Den kommunale hjemmepleje

Her kan du læse mere om, hvordan vi bruger vores faglighed til at hjælpe dig til en god og tryg tilværelse med høj livskvalitet.

09. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  Hjemmeplejen hjælper dig med de opgaver, du midlertidigt ikke kan klare, eller har vanskeligt ved at klare på egen hånd. Vi tilbyder:

  • hjemmepleje
  • rådgivning om sundhed
  • træning og aktivitet.

  Fokus på dine behov

  Når du er visiteret til hjemmepleje, aftaler medarbejderen sammen med dig, hvordan din hjemmepleje skal sammensættes ud fra dine behov og ud fra det, du kan selv.

  Målet med hjemmeplejen er at hjælpe dig med selv at kunne klare så mange af dine gøremål som muligt. Dermed bliver du mere selvhjulpen og får større livskvalitet.

  Du har mulighed for at blive visiteret til hjemmepleje alle ugens dage - også weekender, aften og nat.

  Din sikkerhed for høj faglighed

  Vælger du den kommunale hjemmepleje, er du sikker på at møde personale, der:

  • er engagerede og fagligt dygtige
  • er opmærksomme på din situation
  • samarbejder med dine pårørende, hvis du ønsker det
  • har mange års erfaring fra en solid og stabil arbejdsplads.

  Vi har et tæt samarbejde med sygeplejen og terapeuterne i kommunen og kan derfor trække på ekspertviden om demens, hjertekarsygdomme, kræftforløb, hjælpemidler mm.

   

  Læs kvalitetsstandarder for hjælp og pleje mm. på horsens.dk/Familie/Ældre/Hjælp 

  TRYGHED: På trods af min alvorlige sygdom til tider kan være skræmmende for mig, føler jeg mig tryg og hørt når hjemmeplejen kommer på besøg. Jeg føler mig i sikre hænder, når de hjælper og støtter mig.

  Bente, 75 år

  REHABILITERING: Hjemmeplejen kommer flere gange om dagen, da jeg ikke selv kan komme op af min seng. Jeg føler de forstår mig og er opmærksomme på, at de ting jeg selv kan, også er noget, jeg selv skal blive ved med at kunne. Det gør vi ved at træne nogle af de daglige gøremål sammen.

  Ellen, 68 år

  Udvikling og kvalitet i fokus

  • Vi følger konstant den nyeste udvikling. 
  • Vi er et uddannelsessted for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
  • Horsens kommunale hjemmepleje har fået kvalitetsstempel i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel - det er din garanti for, at kvaliteten er i højsædet.