Gå til hovedindhold

Om hjemme- og sygeplejen

Her kan du læse om, hvad praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje omfatter, og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med tildeling af støtte.

18. dec. 2023
 • Læs op

Indhold

  Hjemme- og sygeplejen i Horsens Kommune er den kommunale
  leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje. Vi har i alt ca. 650 medarbejdere, som støtter borgere i eget hjem hele døgnet og alle årets dage.

  • For at kunne løse forskelligartede opgaver inden for personlig
   pleje, praktisk hjælp og sygepleje er vi flere faggrupper ansat.
  • Kendetegnet er, at alle arbejder sammen om at løse opgaverne og
   ønsker at yde professionelt arbejde af høj kvalitet.
  • For at sikre at vi bliver ved med at have kompetente medarbejdere,
   er vi med til at uddanne nye medarbejdere, som du også kan få
   fornøjelsen af at møde.
  • Vi bestræber os på, at det personale, som kommer hos dig, har
   godt kendskab til din situation og kan støtte op omkring dine behov.

  Aflysning af hjælp

  Hvis du ikke har brug for den planlagte støtte, eller du har et ønske i
  forhold til at ændre tidspunktet, skal du kontakte os hurtigst muligt,
  og gerne et døgn før, du skulle have modtaget hjælpen.

  Hvis vi aflyser, vil du i stedet blive tilbudt hjælp på et andet tidspunkt.
  Kommer vi til en låst dør, og du ikke har afmeldt hjælpen, vil vi i første omgang ringe til dig eller besøge dig igen lidt senere.

  Hvis vi ikke kan træffe dig, vil vi ringe til din familie for at høre om de ved, hvor du er.

  Hvis det ikke lykkes os at komme i kontakt med dig eller pårørende,
  kan personalet blive nødt til at tilkalde låsesmed for din regning.

  Nøgle og adgang til dit hjem
  Vi forventer, at du selv lukker døren op, når vi kommer. Er du ikke selv i stand til at låse døren op, kan vi aftale, at vi sætter en elektronisk lås på din dør, som medarbejderne anvender til at åbne døren med.

  Brug af nødkald
  Hvis der er særlige forhold, der gør, at du er visiteret til et nødkald, er det vigtigt, at du kan bruge det og kun anvender nødkaldet ved pludseligt opstået behov for hjælp. Alle nødkald besvares og vurderes hurtigst muligt med henblik på, at du får den nødvendige hjælp.

  ID-kort
  Alle vores medarbejdere har et ID-kort. Er du usikker på, om det er en medarbejder fra hjemme- eller sygeplejen, som er kommet, skal du bede om at se vedkommendes ID-kort.

  Økonomi
  I udgangspunktet involveres medarbejdere i hjemme- og sygeplejen ikke i din økonomi, fx at hæve penge, opbevare penge eller betale regninger.

  Medarbejderne må ikke modtage pengegaver og/eller testamentarisk arv fra modtagere af hjemmehjælp, kommunal sygepleje eller lignende. Mindre lejlighedsgaver kan dog accepteres.

  Medicin

  Hvis du har brug for støtte til medicinhåndtering, vil sygeplejersken, i samarbejde med dig, vurdere hvilken løsning, der er bedst for dig.

  Du kan få hjælp til:

  • At blive oplært i at dosere din egen medicin
  • At blive rådgivet om dosispakket medicin fra én af kommunens farmakonomer
  • At få doseret medicin i sygeplejeklinikken
  • At få doseret medicin i dit eget hjem

  OBS. Vi håndterer kun medicin, som er ordineret af en læge, og
  som fremgår på dit medicinkort/FMK.

  Du skal selv fremskaffe medicinen. Hvis du ikke selv kan afhente medicinen eller få pårørende til det, kan apoteket levere medicinen til din hjemmeadresse. Udgiften til udbringning afholdes af dig.

  I forbindelse med hjælp til at tage din medicin kan der indgå forskellige hjælpemidler eller velfærdsteknologiske løsninger.

  Vi hjælper kun med medicinindtag ved medicin, som vi varetager doseringen af, eller som er dosispakket af apoteket.

  Kommunal sygepleje er til dig, der har behov for lægeordineret behandling, pleje eller vejledning. Du kan modtage sygepleje i forbindelse med midlertidig sygdom, livstruende sygdom, kronisk sygdom og/eller handicap.

  Sygepleje foregår som udgangspunkt i en sygeplejeklinik, men kan ud fra en faglig vurdering foregå i dit eget hjem. Vurderingen foretages ud fra din problemstilling og de fysiske rammer i dit hjem.

  Du skal henvises til sygepleje af din egen læge, vagtlæge, speciallæge eller sygehuset i forbindelse med, at du bliver udskrevet. Det er en sygeplejerske, der udfører behandlingen og plejen. Opgaven kan senere overgå til andet sundhedspersonale, hvis sygeplejersken vurderer det.

  Typiske opgaver der løses af en sygeplejerske:

  • Behandling af sår
  • Indsprøjtninger
  • Medicin og væske i drop
  • Måling af blodtryk og blodsukker
  • Hjælp til at dosere medicin
  • Smertebehandling
  • Palliativ pleje
  • Håndtering eller skift af blærekateter samt stomipleje
  • Måltagning til kompressionsstrømper

  Urinprøver mm.
  Skal du have undersøgt en urinprøve eller lignende, skal du selv aflevere den hos lægen.

  Her finder du sygeplejeklinikkerne
  Kontakt: Telefon: 76 29 70 60

  • Sygeplejeklinikken Ceres Centret Nørretorv 1-3, Bygning E 2. sal 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Gefionshave Sønderbrogade 74B, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Hatting Centret Smedebakken 1, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Lindehøj Langmarksvej 85, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Nørrevang Brådhusvej 50, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Præsthøjgården Ternevej 66, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Søndergården Søndergade 41, 8740 Brædstrup
  • Sygeplejeklinikken Åpark Centret Løvenørnsgade 23, stuen 8700 Horsens

  Når du modtager hjemmepleje og/eller sygepleje bliver dit hjem vores arbejdsplads, og medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven.

  Hjemme- og sygeplejen skal kunne udføre sit arbejde sikkert, og vi vil derfor lave en arbejdspladsvurdering af dit hjem. Vurderingen skal sikre, at de hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater med mere, som medarbejderne skal bruge, er i orden, samt at der er plads til at udføre arbejdet.

  Det forventer vi, at du dine pårørende og øvrige netværk har forståelse for, og vi ser frem til at få et godt samarbejde om dette. 

  Hvis der anvendes lift, kørestol, bækkenstol, plejeseng eller andre hjælpemidler i dit hjem, er det vigtigt, at der er plads nok til, at medarbejderne kan anvende hjælpemidlerne i fornuftige arbejdsstillinger og bevægelser, samtidig med at hjælpemidler med hjul let kan glide hen over gulvet. Det kan derfor blive nødvendigt, at møbler og tæpper flyttes for at sikre arbejdsforholdene.

  Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt, vil vi samarbejde med dig og din familie om ændringerne. Ændringer i hjemmet skal du/I selv sørge for bliver gennemført.

  Hvis dit funktionsniveau ændrer sig, kan der være behov for at lave justeringer/ændringer fx at etablere mere plads til hjælpemidler.

  Rengøring

  Du kan få gjort rent i din bolig op til 70 m2 i de rum, der benyttes mest. Det vil typisk være stue, soveværelse, entre, køkken og badeværelse.

  Rengøringen foregår i et samarbejde imellem dig og hjælperen, hvis du kan indgå i dele af opgaven. Vi rengør kun frie flader og i ståhøjde – ikke over skulderhøjde. Det betyder, at vi ikke flytter ting/ nipsgenstande og møbler i forbindelse med rengøring.

  Rengøringsmidler som må anvendes
  Vores krav til rengøringsmidler, opvaskemiddel/opvasketabs, tøjvaskemidler, skyllemiddel, håndsæbe mv. er:

  • Alle produkter skal være EU-godkendte med et miljøvenligt
   mærke: Svane-mærket, Astma-Allergimærket eller
   Ecolabelmærket
  • Må ikke være på sprayflasker.

  Ved vask af hjælpemidler i vaskemaskine, fx sejl og glidemateriale,
  må der ikke bruges skyllemidler. Har du spørgsmål, skal du kontakte
  den daglige leder i hjemmeplejen.

  Rengøringsartikler, der må anvendes
  Der skal være adgang til et moppesæt, der har:

  • Et teleskopskaft med en fuld længde på 1,80 meter
  • Et vridesystem
  • Mindst 2 moppeklude

  Er der behov for gulvvask med forskellige vaskemidler (fx flydende
  sæbespåner og olierede gulve), skal der være flere moppeklude.

  Ved behov for kost skal denne være med teleskopskaft. Der skal være en støvsuger med teleskoprør - fuld længde på 1,80 meter. Forlængerrør eller teleskoprør kan købes hos støvsugerforhandler til
  de fleste modeller.

  Støvsugeren skal være med HEPA-filter, pose, ledning, håndtag, have en god sugeevne på minimum 700 watt og være så let som muligt (maks. veje 4,5 kg i håndtag/stang). På grund af arbejdsmiljøregler anvender vi ikke ledningsfrie støvsugere, og støvsugeren må ikke løftes imellem etager.

  Hvis du ønsker støvsugning af fodlister, skal der være et lille mundstykke med børste til rådighed.

  Vi arbejder ikke med defekte elinstallationer.

  Får du tørret støv af, skal der være mindst 2 rene klude (gerne mikrofiberklude) og en støvekost med teleskopstang til rådighed.

  For at forebygge smitte/infektion fra borger til borger, er det nødvendigt, at hjemmeplejen har køkkenrulle/papirservietter samt flydende miljømærket håndsæbe med pumpe til rådighed.

  Du kan få hjælp til tøjvask hver 2. uge.

  Tøjvask kan fx omfatte:
  At sortere tøj, at vaske tøj, at tørre tøj og at lægge tøj på plads.

  Tøjet vaskes og tørres på et vaskeri. Du kan vælge mellem to private leverandører, som henter og bringer vasketøjet hos dig.

  Hvis det vurderes, at du har behov for hjælp til at sortere dit vasketøj og til at få det rene tøj lagt på plads, er det hjemmeplejen, der hjælper dig med dette.

  Kan jeg bytte støtten til en anden type støtte?

  Du har mulighed for at bytte en planlagt opgave til en anden type hjælp i enkelte tilfælde.

  For at bytte opgave er det en betingelse, at din hjælper vurderer, at det er forsvarligt, og at opgaven, du bytter
  til, kan løses inden for samme tidsramme.

  Bytning mellem personlig pleje og praktisk hjælp kan kun ske, hvis du er visiteret til begge dele. Det forudsætter, at de arbejdsmiljømæssige forhold i henhold til arbejdsmiljøreglerne forsat overholdes.

  Hvis din situation ændrer sig
  Du vil altid kunne kontakte Visitationen, hvis der er behov for ændringer i hjælpen. Skønner visitator, at der er behov for mere hjælp, kan ændringerne eventuelt sættes i gang inden et nyt visitationsbesøg finder sted.

  Du skal huske at informere hjemme- og sygeplejen om alle
  ændringer, der har betydning for hjemme- og sygeplejens
  planlægning. Ændringer kan være:

  • At du tager på besøg, ferie eller bliver indlagt eller af en anden
   grund ikke har behov for hjælpen en bestemt dag eller i en
   periode.

  Du skal informere Visitationen, hvis der er ændringer i:

  • Din fysiske eller psykiske tilstand, så hjælpen skal tilpasses på ny
  • Husstandens muligheder for at yde hjælp.

  Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du henvende dig til Visitationen.

  Skiftet kan ske med 14 dages varsel.